ต.ค. 03

การบริหารจัดการงบประมาณกองทุนพัฒนา รร.จปร.

[gview file=http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2012/10/Development-Fund.pdf]

Development-Fund_01

Development-Fund_02

 

ต.ค. 03

การส่งนายทหารสัญญาบัตร และ นนร. เยี่ยมชม ศึกษากิจการ ณ โรงเรียนนายร้อยต่างประเทศ

[pdf height="500em"]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2012/10/crma-observe-activities.pdf[/pdf]