ม.ค. 29

การดำเนินการของข้าราชการ สกศ.รร.จปร.เพื่อไปเข้าร่วมการสัมมนานอกหน่วย

[pdf height="500em"]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2014/01/56-201.pdf[/pdf]