ม.ค. 29

การจัดป้ายนิเทศภาควิชาภาษาไทย

[pdf height="500em"]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2014/01/56-210.pdf[/pdf]

ก.ค. 03

กลวิธีการดัดแปลงเนื้อหาวรรณกรรมสามก๊กเป็นการ์ตูนสามก๊กฉบับบรรลือสาส์น

[pdf height="500em"]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2012/07/Three-Kingdoms.pdf[/pdf]