ส.ค. 12

การประยุกต์ใช้ปั๊มกระแทกน้ำเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

[pdf height="500em"]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2014/08/001-2.pdf[/pdf]

ต.ค. 01

การพิจารณาทางเทคนิคเบื้องต้นสำหรับการเลือกชุดกำลังสำหรับยานเกราะล้อยาง 8×8 BTR-3E1

[pdf height="500em"]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2012/10/Armor8x8-BTR-3E1.pdf[/pdf]

ต.ค. 01

เทคโนโลยียานยนต์ ตอนที่ ๑ ระบบไฟฟ้ายายนต์เชิงปฏิบัติ

[pdf height="500em"]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2012/10/Automotive-Electrical-Gui.pdf[/pdf]