ก.ค. 03

การรักษาความปลอดภัยสำหรับการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก(ภาควิชาการ)

[pdf height="500em"]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2012/07/Security-exam-postcadet.pdf[/pdf]