พ.ค. 13

เทคนิคการขอรับการสนับสนุนโครงการวิจัยจาก กระทรวงกลาโหม

[pdf height="500em"]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2014/05/56-902.pdf[/pdf]

ม.ค. 29

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเรดาร์ SAR

[pdf height="500em"]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2014/01/56-204.pdf[/pdf]