ต.ค. 12

การสร้างสนามฝึกเดินแผนที่และเข็มทิศ สวท.รร.จปร.

[pdf height="500em"]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2012/10/kmmsdept2012.pdf[/pdf]