ส.ค. 24

เทคนิคการสอน นนร. พ.ศ.๒๕๕๕

[pdf height="500em"]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2012/08/techniques2505554.pdf[/pdf]
เทคนิคการสอน นนร. พ.ศ.๒๕๕๕
จัดทำโดย คณะทำงานรวบรวมเทคนิคการสอน นนร.สวท.รร.จปร.