ส.ค. 12

การจัดการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงสำหรับ นนร.

[pdf height="500em"]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2014/08/001-x.pdf[/pdf]

พ.ค. 13

หลักการปรับพฤติกรรมมนุษย์

[pdf height="500em"]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2014/05/56-904.pdf[/pdf]

ก.ค. 19

วิทยาศาสตร์การกีฬา

[pdf height="500em"]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2012/07/Sports-Science.pdf[/pdf]

ก.ค. 19

การพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย นนร.

[gview file="http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2012/07/physical-fitness.pdf" height="500" width="650"]

ก.ค. 19

การอบรมคุณลักษณะทางทหาร

[pdf height="500em"]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2012/07/army-attribute.pdf[/pdf]

ก.พ. 03

เทคนิคการครองใจคน

[pdf height="500em"]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2012/02/people.pdf[/pdf]