ส.ค. 12

การจัดการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงสำหรับ นนร.

[pdf height="500em"]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2014/08/001-x.pdf[/pdf]