การอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ (พัน ร.)

[pdf height="500em"]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2012/10/Map-and-Compass.pdf[/pdf]

ใส่ความเห็น