คู่มืออาวุธในหน่วยทหารราบ (พัน ร.)

[pdf height="500em"]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2012/10/Infantry-weapons.pdf[/pdf]

ใส่ความเห็น