ธ.ค. 16

การพัฒนาระบบงานสำนักงานกองทุนพัฒนา รร.จปร.

เอกสารการจัดการความรู้ กยข.รร.จปร. ปี ๒๕ … Continue reading

ต.ค. 03

การส่งนายทหารสัญญาบัตร และ นนร. เยี่ยมชม ศึกษากิจการ ณ โรงเรียนนายร้อยต่างประเทศ

เอกสารการจัดการความรู้ กยข.รร.จปร. ปี ๒๕ … Continue reading