ส.ค. 04

การเพิ่มประสิทธิภาพการสอน Heat Distortion Test Laboratory

เอกสารการจัดการความรู้ กวส.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ส.ค. 04

การเพิ่มประสิทธิภาพการสอนวิชาปฏิบัติการ วิศวกรรมอุตสาหการ

เอกสารการจัดการความรู้ กวส.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ส.ค. 04

คู่มือการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์

เอกสารการจัดการความรู้ กวส.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ส.ค. 03

การจัดทำคู่มือเครื่องทดสอบแรงกดอเนกประสงค์

เอกสารการจัดการความรู้ บก.รร.จปร. ปี ๒๕๖ … Continue reading