ต.ค. 03

การส่งนายทหารสัญญาบัตร และ นนร. เยี่ยมชม ศึกษากิจการ ณ โรงเรียนนายร้อยต่างประเทศ

เอกสารการจัดการความรู้ กยข.รร.จปร. ปี ๒๕ … Continue reading

ส.ค. 28

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทบ.) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ประจำปี 2555

การรั&#361 … Continue reading

ส.ค. 28

การเลือกเหล่าและการเลือกที่อยู่ของ นนร.

การเล&#363 … Continue reading

ส.ค. 28

การให้รางวัลการศึกษา

การให&#365 … Continue reading

ส.ค. 28

การเลือกสาขาวิชาเรียน

การเล&#363 … Continue reading

ส.ค. 28

การจัดตอน และเลือกหัวหน้าตอน

การจั&#360 … Continue reading

ก.ค. 03

การรักษาความปลอดภัยสำหรับการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก(ภาควิชาการ)