ธ.ค. 16

การฝึกบินอากาศยานอัตโนมัติเบื้องต้น ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

เอกสารการจัดการความรู้ กวฟ.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

พ.ย. 16

การฝึกบินอากาศยานอัตโนมัติเบื้องต้น

เอกสารการจัดการความรู้ กวฟ.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ต.ค. 15

การจัดทำใบตอบสำหรับการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ทบ.)

เอกสารการจัดการความรู้ กวฟ.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ธ.ค. 28

คู่มือการตรวจข้อสอบและประเมินผลในการสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือนเป็น นตท.(ทบ.) ประจำปี ๒๕๕๔