การสร้างสนามฝึกเดินแผนที่และเข็มทิศ

เอกสารการจัดการความรู้ สวท.รร.จปร. ปี ๒๕๕๕
เรื่อง การสร้างสนามฝึกเดิินแผนที่และเข็มทิศ

km55_01