การดำเนินการของข้าราชการ สกศ.รร.จปร. เพื่อเข้าไปร่วมการสัมมนานอกหน่วย

เอกสารการจัดการความรู้ กตก.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๖
เรื่อง การดำเนินการของข้าราชการ สกศ.รร.จปร. เพื่อเข้าไปร่วมการสัมมนานอกหน่วย

km56_08