การเพิ่มคะแนนพิเศษสำหรับผู้สมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก

เอกสารการจัดการความรู้ บก.รร.จปร. ปี ๒๕๕๗
เรื่อง การเพิ่มคะแนนพิเศษสำหรับผู้สมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก

km57_02