การจัดการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงสำหรับ นนร.

เอกสารการจัดการความรู้ สวท.รร.จปร. ปี ๒๕๕๗
เรื่อง การจัดการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงสำหรับ นนร.

km57_28