การดำเนินการจัดสอบภาควิชาการ การสอบบุคคลพลเรือนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

เอกสารการจัดการความรู้ กวส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๘
เรื่อง การดำเนินการจัดสอบภาควิชาการ การสอบบุคคลพลเรือนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

km58_05