จัดทำคู่มือการใช้กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง

เอกสารการจัดการความรู้ กฟส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙
เรื่อง การจัดทำคู่มือการใช้กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง

km59_11