การพัฒนาระบบงานสำนักงานกองทุนพัฒนา รร.จปร.

เอกสารการจัดการความรู้ กยข.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐
เรื่อง การพัฒนาระบบงานสำนักงานกองทุนพัฒนา รร.จปร.

km60_01