พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

เอกสารการจัดการความรู้ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๑
เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

6105_กมส_พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์