คู่มือการรักษาความปลอดภัยสําหรับการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้า เป็นนายทหารสัญญาบัตรในส่วนของกองทัพบก

เอกสารการจัดการความรู้ กวย.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๑
เรื่อง คู่มือการรักษาความปลอดภัยสําหรับการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้า
เป็นนายทหารสัญญาบัตรในส่วนของกองทัพบก
(รอบที่ 1 สอบความรู้ทั่วไปและรอบที่ 2 สอบวัดความรู้เชิงลึก)

6110_กวย_คู่มือรปภ.สอบบุคคลพลเรือนเป็น นายทหาสัญญาบัตร km ปี61