การจัดทำใบตอบสำหรับการสอบเข้าเป็นนักเรียน เตรียมทหาร (ทบ.) และการสอบ ยศ.ทบ.

เอกสารการจัดการความรู้ กวฟ.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๔
เรื่อง การจัดทำใบตอบสำหรับการสอบเข้าเป็นนักเรียน
เตรียมทหาร (ทบ.) และการสอบ ยศ.ทบ.

6408_กวฟ_การจัดทำใบตอบสำหรับการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ทบ.) และการสอบ ยศ.ทบ.