การเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 เพื่อมุ่งผลชั้นเลิศด้านความสามารถพิเศษทาง ภาษาอังกฤษในการสอบสัมภาษณ์และการทดสอบ ALCPT ก่อนสำเร็จการศึกษา

6607. กอศ_รูปเล่มCQI