แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการทำให้บุคคลสูญหายของเจ้าหน้าที่ทหาร : ศึกษาการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการทำให้บุคคลสูญหายโดยการควบคุมตัวผู้ถูกควบคุมตัว

6615. กมส_รูปเล่มCQI