มาตรฐานที่ 3

แบบฟอร์ม

ข้อมูลพื้นฐาน

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ ฯ (จปร. รุ่นที่ 66) ประจำปีการศึกษา 2561 

รายวิชาเปิดสอนทั้งหมด ภาคการศึกษาที่ 1 2563

รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด ภาคการศึกษาที่ 2 2563


รายงานการประชุม

  •  

 

หลักฐาน SAR