ก.ค. 03

กลวิธีการดัดแปลงเนื้อหาวรรณกรรมสามก๊กเป็นการ์ตูนสามก๊กฉบับบรรลือสาส์น

มิ.ย. 21

ฐานข้อมูลงานวิจัยของนักเรียนนายร้อย

มิ.ย. 05

การจัดการความรู้ในหัวข้อคณิตศาสตร์

เอกสารการจัดการความรู้ กคศ.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ก.พ. 03

เทคนิคการครองใจคน

เอกสารการจัดการความรู้ กรม.นนร.รอ.รร.จปร … Continue reading

ธ.ค. 28

คู่มือการตรวจข้อสอบและประเมินผลในการสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือนเป็น นตท.(ทบ.) ประจำปี ๒๕๕๔